Home >>2016 05 issue list
TIAN Chunli1,WANG Xizhi1,YAO Lijuan1,WANG Lihe1,LI Benyin2,JIA Yunchao1

2016 05 [5-8][Abstract](157)[pdf 1579KB](193)
DONG Shengli,LI Chaohai,ZHANG Xiaoli,ZHANG Shikui,DU Runqing,NIYAZ?Ablah

2016 05 [13-16][Abstract](199)[pdf 1428KB](168)
ZHOU Yafeng,XU Yanbin,WANG Panqiao,LIU Wenqian,HU Jianbin

2016 05 [17-21][Abstract](228)[pdf 1707KB](161)
JIANG Peng1,WANG Rui1,2,JI Lidong3,SUN Quan1,2,XU Xiaorui1,LI Lei1

2016 05 [22-27][Abstract](276)[pdf 2201KB](204)
WANG Zhiping1,ZHOU Jihua1,LIU Baowen2,AN Shunwei1,YANG Haixia2

2016 05 [27-29][Abstract](109)[pdf 1009KB](202)
CHENG Zhiqiang,YAN Na,FAN Junlong,HOU Shengcan,GAO Ge,HUO Zhibang

2016 05 [33-35][Abstract](236)[pdf 991KB](137)
XIAO Jiaodi

2016 05 [36-38][Abstract](165)[pdf 1061KB](168)
WANG Fenghua,LI Guangyuan,LI Sheng,JIANG Yan,WANG Shaoxian,CHEN Shuangchen

2016 05 [39-42][Abstract](202)[pdf 1279KB](160)
WANG Jifang1,CAO Peishun2,KUANG Chuan2,LIU Shutang1,YUAN Mingzhang1,LIU Jintao1

2016 05 [43-45][Abstract](179)[pdf 1067KB](179)
HUANG Chengqiu,LIU Zhengguo,QIN Haiping,ZHU Dongdong,CHEN Hongxi

2016 05 [46-48][Abstract](361)[pdf 1025KB](152)
GAO Guan1,ZOU Yujia1,YANG Zaiqiang1,LI Jun2

2016 05 [49-55][Abstract](373)[pdf 2650KB](184)
SHI Wenxue1,WANG Jun2,ZHANG Zhiguo1,CHENG Ming3,YANG Xuesong1,AN Shunwei3

2016 05 [56-59][Abstract](296)[pdf 1199KB](177)
CHENG Yan1,ZHANG Xiaoming1,WU Chunyan1,SONG Tingyu1,JI Wen2,JIANG Xia3

2016 05 [60-62][Abstract](243)[pdf 1028KB](179)

2016 05 [65-67][Abstract](216)[pdf 1131KB](158)

2016 05 [67-68][Abstract](92)[pdf 673KB](137)
ZHANG Run1,2,LIU Zhihui1,2,3,YAO Junqiang1,2,LIU Yang1,2

2016 05 [69-72][Abstract](243)[pdf 1374KB](191)
NING Yunfen,WANG Mengwei,JIA Rui,LAN Jing,CHEN Huiyun,YANG Tianwei

2016 05 [73-76][Abstract](348)[pdf 1936KB](202)
DONG Zhongguo,GUO Shumei,ZHANG Yanjun,YAN Yanan,XUE Jianxia,NIU Zhenfu

2016 05 [76-79][Abstract](306)[pdf 1332KB](173)
FENG Guojian,ZHU Weiwei,DU Jun,QIU Zhigang

2016 05 [80-82][Abstract](266)[pdf 1139KB](214)
ZHONG Guogui1,XIE Shaotian1,SU Fubao2,FENG Lixin2,LI Jianxing2

2016 05 [83-85][Abstract](240)[pdf 975KB](153)
SHAO Changfen1,LI Defa1,GUAN Wenling2,LI Shifeng3

2016 05 [85-88][Abstract](216)[pdf 1555KB](178)
ZU Ruochuan,LUO Lina,LIU Jing,LI Maofu,LI Shaopeng,ZHANG Yang

2016 05 [89-94][Abstract](292)[pdf 1977KB](159)
ZHU Zunling1,2,3,4,YU Ping3,4 ,CHENG Longxia3,4,YU Wanwen1,5,ZHONG Xiulin4,XU Huiqun4

2016 05 [95-98][Abstract](231)[pdf 1380KB](197)
HAN Weimin,MA Tengyun,YE Jianming

2016 05 [99-104][Abstract](220)[pdf 2616KB](165)
LUO Binjie,HUANG Leichang

2016 05 [104-107][Abstract](287)[pdf 1602KB](170)
WANG Xue,QU Baihong,LU Yanxin,YANG Hongxia

2016 05 [108-112][Abstract](484)[pdf 2076KB](159)
YANG Yan1,JIANG Lijuan2,TANG Yuxi1,LI Changzhu1,TANG Jie1,LI Yongjin1

2016 05 [119-123][Abstract](189)[pdf 1590KB](176)
ZHANG Yanqiu,QU Lianwei,SU Junwei,XING Guimei,LU Jiaojiao,ZHANG Xiaofei

2016 05 [128-132][Abstract](244)[pdf 2058KB](201)
LI Jinting1,GUO Xiaoshuang1,WANG Zhaoyang2,HAN Xueping1,ZHOU Zhiqiang1,ZHU Kaili1

2016 05 [132-136][Abstract](180)[pdf 1791KB](155)
GAO Yuhong1,YAN Shenghui1,DENG Lili2

2016 05 [141-144][Abstract](278)[pdf 1532KB](166)
YANG Yingdong1,FENG Xiuli1,WANG Weidong1,HU Xinying1,BAI Yiguang1,MING Jun2

2016 05 [144-147][Abstract](268)[pdf 1473KB](186)
CAO Zhongquan1,YU Lulu1,XU Fei1,2

2016 05 [148-152][Abstract](281)[pdf 1952KB](171)
SUN Haitao1,2,SUN Ying1,ZHU Yan1,SHAO Xinru1,JIANG Ruiping1

2016 05 [153-156][Abstract](331)[pdf 1486KB](225)
WANG Weihua,HU Xiaomei

2016 05 [156-159][Abstract](294)[pdf 1438KB](200)
DU Juan1,ZHANG Chundan1,GUO Hongzhen1,2,WU Zhiyan1,2,YANG Yingxia1,XIE Chunyan1,2

2016 05 [163-166][Abstract](156)[pdf 1557KB](173)
BAI Shijun1,2,LI Junqiao1,2,WEI Meiqin3,DING Xunyu3

2016 05 [167-170][Abstract](223)[pdf 1657KB](168)
RONG Guangtian1,HE Gang1,NI Shangge2,ZHANG Shiliang2

2016 05 [171-174][Abstract](312)[pdf 1581KB](195)
LUO Dexu1,2 ,YANG Hong1,2,GU Yan1,2 ,SUN Yudong1,2,ZHAO Jianfeng1,2 ,ZHANG Chaoyang1,2

2016 05 [175-177][Abstract](275)[pdf 938KB](189)
NU’ERMAN Abula1,AYIGULI Tiemu’er1,SHABI’ERJIANG Abake2

2016 05 [177-180][Abstract](225)[pdf 1253KB](178)
JIANG Zeyu,FU Minjie,WU Fengri,ZHU Guojun,LI Haisu

2016 05 [181-186][Abstract](107)[pdf 2113KB](145)
ZHOU Jing,SHI Xiangyuan,WANG Baoping,WANG Xiuhong,LI Xinxin

2016 05 [186-190][Abstract](235)[pdf 1734KB](185)
MA Jianjiang,ZHANG Ping,XUE Gensheng

2016 05 [191-194][Abstract](359)[pdf 1555KB](189)
WANG Qin,WANG Jianyou,LI Yong,LIU Fenglan,MAO Jinmei,HAN Hongwei

2016 05 [194-199][Abstract](595)[pdf 2441KB](241)
CHEN Si1,CHEN Wei1,PANG Jiliang1,2

2016 05 [200-206][Abstract](481)[pdf 2844KB](182)
MENG Hu1,2,SUN Guoqin2,SUI Wei3,SHI Aixia3

2016 05 [207-210][Abstract](468)[pdf 1656KB](190)