Home >>2018 04 issue list
WANG Qinli1,2,YAN Fang1,2,HOU Liangyu1,2,ZHANG Wenbin3,HUA Jun3

2018 04 [1-8][Abstract](542)
HUO Ruxue1,SUN Lin1,LIU Zhenning1,2

2018 04 [18-26][Abstract](760)
MIAO Yang1,DONG Shengjun1,WU Yueliang1,LIU Mingguo1,LI Huan2,CHEN Jianhua1

2018 04 [26-33][Abstract](381)
YUAN Kejun,NIU Qinglin,GE Furong,WANG Jiangyong,WANG Peijiu

2018 04 [34-40][Abstract](801)[pdf 791KB](259)
ZHANG Wenbo,BAI Yang,YU Limin,FU Hongfeng,YAN Wei

2018 04 [41-48][Abstract](318)[pdf 970KB](202)
ZHAO Juan1,JIA Weiguo2,LIU Weicheng1,LIU Dewen1,ZHANG Dianpeng1,LU Caige1

2018 04 [59-65][Abstract](322)
HE Huang1,NIU Meili2,DANG Xuanmin1,ZHAN Yuanfeng1

2018 04 [66-71][Abstract](543)
YIN Xiao1,2,LI Xiaozun1,2,XU Guoxin1,2,YIN Jingjing1,2,LYU Wentang1,2,WU Xiu1,2

2018 04 [77-81][Abstract](358)
GUO Jiping1,MA Guang1,WANG Zhijie1,QI Shanhou1,WANG Baomei2

2018 04 [82-87][Abstract](295)
XIONG Donglan1,2,YU Xiao2,XU Sheng1,3,DENG Lilan2,HE Xingyuan1,CHEN Wei1

2018 04 [96-102][Abstract](369)[pdf 868KB](269)
LI Congcong1,2,YE Xiaoqing2,DENG Yanming2

2018 04 [103-109][Abstract](358)
GUO Yingzi,JIA Wenqing,LIU Huichao,HE Songlin,DU Xiaohua,WANG Yanli

2018 04 [110-116][Abstract](1015)
GU Jialin1,LIANG Lina1,SU Shiming2,WANG Jiachen1,ZHAO Tongke1,ZOU Guoyuan1

2018 04 [117-120][Abstract](486)
ZHAO Manxing,HE Zhihui,WANG Wenqiang,YANG Xuyan,WANG Yi,JIA Honghong

2018 04 [121-127][Abstract](241)
DU Chunmei1,2,DONG Xiwen1,2,WU Yude1,2,JING Guiyun1,ZHANG Haijun1,CHEN Qi1

2018 04 [127-132][Abstract](294)
ZHAI Shuhua,HOU Siming,LIU Lingyun,YANG Xiaohong

2018 04 [133-137][Abstract](444)[pdf 642KB](208)
LI Xiaoying,ZHAO Qingqing,LIU Yue,LIU Zhenlin,YANG Junming,ZHANG Guojun

2018 04 [138-144][Abstract](388)
HOU Wanchao,LI Sainan,GUO Lifei,HUANG Yu,WU Tong,LIU Chunming

2018 04 [145-151][Abstract](336)
ZHANG Yu1,2,WEI Tingzhou1,2,ZOU Dafang1,2,WANG Ying3,ZHANG Shujing1,2,LONG Zhijian1,2

2018 04 [152-159][Abstract](449)
LIU Yanyan,SONG Ying,LIU Na,LIU Junjie

2018 04 [165-168][Abstract](341)
WANG Dong1,SONG Jun1,ZHAO Shuhai2,LEI Shaorong1,CHANG Lijuan1,GUO Ling′an1,ZHANG Fuli1,LIU Wenjuan1,YIN Quan1

2018 04 [169-174][Abstract](568)
NIU Xiaolin1,2,MA Wenfeng3,CHEN Guimin3,LIANG Jun3,ZHANG Hongyan1,2

2018 04 [174-179][Abstract](360)
LIANG Zhihong

2018 04 [180-184][Abstract](566)

2018 04 [202-205][Abstract](311)
ZHANG Yi,XIAO Yi,LI Yongqi,SONG Shengyi,ZHANG Ling

2018 04 [206-208][Abstract](447)[pdf 373KB](186)
SONG Juhong1,JIANG Guiping1,ZHANG Chao2,HUA Jingbin2,LIANG Jing2

2018 04 [208-210][Abstract](293)[pdf 309KB](209)