Home >>2017 04 issue list
PEI Dongli1,ZHU Xiaoqin1,XU Yuanyuan1,LI Chengwei2

2017 04 [1-3][Abstract](79)[pdf 379KB](117)
LI Yuanyuan1,WANG Binglin2,ZHANG Jun1,JIAO Dongxiu1,TAN Cangsu1,CAO Hui1

2017 04 [4-9][Abstract](133)[pdf 733KB](137)
MIAO Jinshan1,WANG Shuyong2,YOU Haiying1

2017 04 [10-13][Abstract](68)[pdf 487KB](102)
JI Lianjun1,LIU Qingbai2,SUN Yumei1,WANG Hongjiang3,WANG Yixiang1,LI Chunhui4

2017 04 [13-19][Abstract](124)[pdf 850KB](125)
LIU Shipeng,WEN Xin,LIU Shen

2017 04 [20-24][Abstract](114)[pdf 659KB](149)
LI Yuqi,SUN Mengdi,CHENG Yong′an

2017 04 [31-36][Abstract](69)[pdf 624KB](116)
WANG Shibin1,LI Baohai2,ZHU Rongjie1,YANG Bin1

2017 04 [36-38][Abstract](68)[pdf 325KB](119)
LIAN Xiaojuan,WANG Yan,YANG Jun,LIANG Xinshu,ZHANG Jinliang,WANG Zhengxiang

2017 04 [39-42][Abstract](120)[pdf 478KB](127)
HUANG Jianquan1,NIE Songqing1,2,WEN Xiaomin3,LU Fengzhen3,TIAN Shufen1

2017 04 [43-45][Abstract](106)[pdf 362KB](128)
ZHANG Dongxue1,2,LIAO Yi2,LU Shunjiao2,LI Chonghui2,LIAN Hua1,YIN Junmei2

2017 04 [46-50][Abstract](69)[pdf 643KB](101)
FU Mu1,LIU Jingjing1,GAO Yike1,YANG Mingqi2,JIN Wendong2,ZHANG Qixiang1

2017 04 [56-61][Abstract](83)[pdf 801KB](105)
HE Jiaqi1,2,LU Shunjiao2,REN Yu2,YANG Guangsui2,YIN Junmei2

2017 04 [62-66][Abstract](140)[pdf 645KB](127)
LIU Guofei1,XU Yongli1,2,3,LI Fuping1,2,3

2017 04 [67-71][Abstract](145)[pdf 594KB](145)
CHEN Keping1,ZHU Hangyong2,XIONG Wei1

2017 04 [72-77][Abstract](129)[pdf 794KB](121)
QIAO Bin,HE Tonghui,WU Chunyan,SU Zhitun

2017 04 [77-82][Abstract](80)[pdf 761KB](106)
ZHONG Jundi,CAI Jingai,ZHANG Tao,LIU Wangou,ZHOU Hongbin,YUAN Changchun

2017 04 [83-89][Abstract](77)[pdf 890KB](126)
JIANG Yuntian1,LI Yumei2,ZHANG Qiuju1,SUN Zhonglin1

2017 04 [89-93][Abstract](58)[pdf 639KB](120)
TANG Yuhai1,QIAO Ning2,SUN Xiaohui2

2017 04 [94-97][Abstract](128)[pdf 3052KB](148)
FU Yunliu1,2,XU Li1,2,LI Zhiying1,2,HUANG Bilan1,2,LI Kelie1,2

2017 04 [98-101][Abstract](84)[pdf 525KB](103)
LIU Guiqiao1,WANG Jianshu1,WANG Qiumin2,YANG Qingbin2

2017 04 [102-105][Abstract](176)[pdf 515KB](110)
LIU Guangping1,GAO Baoxia2

2017 04 [106-108][Abstract](68)[pdf 403KB](112)
JIAO Rui,LI Litao,YU Lichen,HE Limin,XU Changxin,LIU Jinli

2017 04 [109-111][Abstract](98)[pdf 377KB](98)
HUANG Yechang1,SUN Jiqing2,CHEN Yongbing1

2017 04 [111-115][Abstract](132)[pdf 576KB](126)
LIU Yanqiu,LIU Wenbo,YAN Yunkai,MENG Qingfan

2017 04 [116-119][Abstract](104)[pdf 381KB](99)
WANG Guoxia,CHEN Lipei,HAN Yu,YANG Yuzhen,LUO Qing,CHEN Gang

2017 04 [120-123][Abstract](133)[pdf 497KB](125)
LIU Ping,FAN Qiqi,DING Yifeng,LYU Baohe,LIU Ke

2017 04 [124-127][Abstract](143)[pdf 468KB](115)
HAO Yaqiao1,2,YAN Ling1,WEI Xuan1,2,SUN Dawei3,ZHAO Hongxin2,WANG Shenghou3

2017 04 [128-131][Abstract](111)[pdf 504KB](124)
ZHU Weihong,MIAO Xiaoyan,ZHANG Xiaomei,XU Ting,ZHANG Baoshi

2017 04 [132-136][Abstract](176)[pdf 615KB](100)
LAN Fang1,XIANG Wei2,ZHANG Pinggang2,HUANG Caiwei2

2017 04 [140-142][Abstract](126)[pdf 347KB](118)
ZHENG Yanchao,MA Lin,ZHANG Jian,LIU Mei,ZHANG Juan,LI Xiankuan

2017 04 [143-147][Abstract](4)[pdf 505KB](5)
ZHAO Tingsong1,TAN Fengqiong2,WANG Hongyan2,FAN Zhiyuan1,PAN Li1,ZHAO Qingyou3

2017 04 [148-150][Abstract](140)[pdf 382KB](112)
ZHANG Dongming,ZHENG Daojun,ZEN Jianhua,JI Qingmei,FU Chuanliang,XIE Liangshang

2017 04 [155-158][Abstract](61)[pdf 492KB](149)
LU Yuming1,LIANG Shengkai2,HONG Rixin2,LI Wenxin2,HUANG Yi1

2017 04 [159-164][Abstract](138)[pdf 773KB](111)
HU Xiaoyan,DENG Dejiang,WEI Jinkang,HE Guoqiang,WU Shangjun,ZHAO Haikang

2017 04 [164-166][Abstract](88)[pdf 309KB](121)
ZHOU Nianying1,LIU Xiaoping1,ZHANG Yuanfu1,XING Xinmei1,SONG Qian1,ZHANG Jingyan2,LUO Sumei1

2017 04 [167-171][Abstract](81)[pdf 716KB](116)
LIU Min1,MIN Zhuo1,JU Yanlun1,ZHAO Xianfang1,FANG Yulin1,2

2017 04 [177-182][Abstract](89)[pdf 861KB](99)
LI Chao1,LI Hui1,SUN Jiaying1,ZHANG Mengyuan1,ZHANG Junxiang1,2

2017 04 [182-186][Abstract](166)[pdf 710KB](101)
YAN Shijiang,ZHANG Jingshe,CHAI Wenchen

2017 04 [187-190][Abstract](70)[pdf 473KB](118)
DENG Xiaorong,SONG Fangyuan,ZHAO Zhiyong,LI Jixin

2017 04 [191-195][Abstract](107)[pdf 705KB](107)
YAO Hongzhao,ZHAO Huifeng

2017 04 [196-199][Abstract](60)[pdf 599KB](102)
QU Yunming1,YANG Xinqin2,ZHAO Jianyang2,DING Chaohong3

2017 04 [205-207][Abstract](95)[pdf 397KB](122)