Home >>2017 04 issue list
PEI Dongli1,ZHU Xiaoqin1,XU Yuanyuan1,LI Chengwei2

2017 04 [1-3][Abstract](173)[pdf 379KB](188)
LI Yuanyuan1,WANG Binglin2,ZHANG Jun1,JIAO Dongxiu1,TAN Cangsu1,CAO Hui1

2017 04 [4-9][Abstract](375)[pdf 733KB](220)
MIAO Jinshan1,WANG Shuyong2,YOU Haiying1

2017 04 [10-13][Abstract](158)[pdf 487KB](151)
JI Lianjun1,LIU Qingbai2,SUN Yumei1,WANG Hongjiang3,WANG Yixiang1,LI Chunhui4

2017 04 [13-19][Abstract](238)[pdf 850KB](206)
LIU Shipeng,WEN Xin,LIU Shen

2017 04 [20-24][Abstract](247)[pdf 659KB](205)
LI Yuqi,SUN Mengdi,CHENG Yong′an

2017 04 [31-36][Abstract](149)[pdf 624KB](169)
WANG Shibin1,LI Baohai2,ZHU Rongjie1,YANG Bin1

2017 04 [36-38][Abstract](109)[pdf 325KB](172)
LIAN Xiaojuan,WANG Yan,YANG Jun,LIANG Xinshu,ZHANG Jinliang,WANG Zhengxiang

2017 04 [39-42][Abstract](223)[pdf 478KB](185)
HUANG Jianquan1,NIE Songqing1,2,WEN Xiaomin3,LU Fengzhen3,TIAN Shufen1

2017 04 [43-45][Abstract](238)[pdf 362KB](197)
ZHANG Dongxue1,2,LIAO Yi2,LU Shunjiao2,LI Chonghui2,LIAN Hua1,YIN Junmei2

2017 04 [46-50][Abstract](176)[pdf 643KB](163)
FU Mu1,LIU Jingjing1,GAO Yike1,YANG Mingqi2,JIN Wendong2,ZHANG Qixiang1

2017 04 [56-61][Abstract](148)[pdf 801KB](170)
HE Jiaqi1,2,LU Shunjiao2,REN Yu2,YANG Guangsui2,YIN Junmei2

2017 04 [62-66][Abstract](207)[pdf 645KB](186)
LIU Guofei1,XU Yongli1,2,3,LI Fuping1,2,3

2017 04 [67-71][Abstract](437)[pdf 594KB](238)
CHEN Keping1,ZHU Hangyong2,XIONG Wei1

2017 04 [72-77][Abstract](223)[pdf 794KB](171)
QIAO Bin,HE Tonghui,WU Chunyan,SU Zhitun

2017 04 [77-82][Abstract](310)[pdf 761KB](183)
ZHONG Jundi,CAI Jingai,ZHANG Tao,LIU Wangou,ZHOU Hongbin,YUAN Changchun

2017 04 [83-89][Abstract](127)[pdf 890KB](181)
JIANG Yuntian1,LI Yumei2,ZHANG Qiuju1,SUN Zhonglin1

2017 04 [89-93][Abstract](137)[pdf 639KB](194)
TANG Yuhai1,QIAO Ning2,SUN Xiaohui2

2017 04 [94-97][Abstract](320)[pdf 3052KB](235)
FU Yunliu1,2,XU Li1,2,LI Zhiying1,2,HUANG Bilan1,2,LI Kelie1,2

2017 04 [98-101][Abstract](171)[pdf 525KB](186)
LIU Guiqiao1,WANG Jianshu1,WANG Qiumin2,YANG Qingbin2

2017 04 [102-105][Abstract](344)[pdf 515KB](164)
LIU Guangping1,GAO Baoxia2

2017 04 [106-108][Abstract](124)[pdf 403KB](161)
JIAO Rui,LI Litao,YU Lichen,HE Limin,XU Changxin,LIU Jinli

2017 04 [109-111][Abstract](169)[pdf 377KB](162)
HUANG Yechang1,SUN Jiqing2,CHEN Yongbing1

2017 04 [111-115][Abstract](253)[pdf 576KB](188)
LIU Yanqiu,LIU Wenbo,YAN Yunkai,MENG Qingfan

2017 04 [116-119][Abstract](196)[pdf 381KB](153)
WANG Guoxia,CHEN Lipei,HAN Yu,YANG Yuzhen,LUO Qing,CHEN Gang

2017 04 [120-123][Abstract](255)[pdf 497KB](189)
LIU Ping,FAN Qiqi,DING Yifeng,LYU Baohe,LIU Ke

2017 04 [124-127][Abstract](435)[pdf 468KB](182)
HAO Yaqiao1,2,YAN Ling1,WEI Xuan1,2,SUN Dawei3,ZHAO Hongxin2,WANG Shenghou3

2017 04 [128-131][Abstract](168)[pdf 504KB](177)
ZHU Weihong,MIAO Xiaoyan,ZHANG Xiaomei,XU Ting,ZHANG Baoshi

2017 04 [132-136][Abstract](286)[pdf 615KB](149)
LAN Fang1,XIANG Wei2,ZHANG Pinggang2,HUANG Caiwei2

2017 04 [140-142][Abstract](224)[pdf 347KB](167)
ZHENG Yanchao,MA Lin,ZHANG Jian,LIU Mei,ZHANG Juan,LI Xiankuan

2017 04 [143-147][Abstract](7)[pdf 505KB](8)
ZHAO Tingsong1,TAN Fengqiong2,WANG Hongyan2,FAN Zhiyuan1,PAN Li1,ZHAO Qingyou3

2017 04 [148-150][Abstract](264)[pdf 382KB](193)
ZHANG Dongming,ZHENG Daojun,ZEN Jianhua,JI Qingmei,FU Chuanliang,XIE Liangshang

2017 04 [155-158][Abstract](114)[pdf 492KB](204)
LU Yuming1,LIANG Shengkai2,HONG Rixin2,LI Wenxin2,HUANG Yi1

2017 04 [159-164][Abstract](332)[pdf 773KB](172)
HU Xiaoyan,DENG Dejiang,WEI Jinkang,HE Guoqiang,WU Shangjun,ZHAO Haikang

2017 04 [164-166][Abstract](160)[pdf 309KB](193)
ZHOU Nianying1,LIU Xiaoping1,ZHANG Yuanfu1,XING Xinmei1,SONG Qian1,ZHANG Jingyan2,LUO Sumei1

2017 04 [167-171][Abstract](155)[pdf 716KB](180)
LIU Min1,MIN Zhuo1,JU Yanlun1,ZHAO Xianfang1,FANG Yulin1,2

2017 04 [177-182][Abstract](203)[pdf 861KB](159)
LI Chao1,LI Hui1,SUN Jiaying1,ZHANG Mengyuan1,ZHANG Junxiang1,2

2017 04 [182-186][Abstract](332)[pdf 710KB](172)
YAN Shijiang,ZHANG Jingshe,CHAI Wenchen

2017 04 [187-190][Abstract](189)[pdf 473KB](174)
DENG Xiaorong,SONG Fangyuan,ZHAO Zhiyong,LI Jixin

2017 04 [191-195][Abstract](228)[pdf 705KB](169)
YAO Hongzhao,ZHAO Huifeng

2017 04 [196-199][Abstract](152)[pdf 599KB](146)
QU Yunming1,YANG Xinqin2,ZHAO Jianyang2,DING Chaohong3

2017 04 [205-207][Abstract](237)[pdf 397KB](190)