Home >>2016 03 issue list
FAN Jie,LI Jianming,ZHANG Zhongdian,ZHANG Jun,HUANG Hongrong

2016 03 [1-4][Abstract](263)[pdf 1700KB](239)
ZHOU Xianrong1,2,ZHOU Li1,YANG Miao1,FAN Nanqiu1,NING Chuanxiu1

2016 03 [9-12][Abstract](314)[pdf 1650KB](150)
SHI Haili1,LIU Lihong2,CHEN Panhong2,BAO Jinping3,ZANG Yunxiang1,ZHENG Weiwei1,XU Kai1

2016 03 [13-16][Abstract](290)[pdf 1442KB](186)
HAN Yaping1,LI Yaling2,LEI Zhenhong1,ZHAO Dan1,JIA Xuesi1

2016 03 [17-20][Abstract](227)[pdf 1504KB](207)
MA Ting1,2,3,LI Jing1,2,3,XIAO Liangjun1,2,3,NING Delu1,2,3

2016 03 [21-24][Abstract](205)[pdf 1345KB](178)
YANG Qing,MENG Qingjie,WANG Jian,WANG Guangquan

2016 03 [25-28][Abstract](114)[pdf 1302KB](158)
CHEN Menghua1,ZHAO Dan1,JIN Lixin1,ZHANG Xuemei1,2,LI Baoguo1,2,GU Yuhong2,3

2016 03 [28-30][Abstract](240)[pdf 1103KB](180)
LIU Qiao,ZHANG Lihua,WANG Yuejin,ZHANG Jianxia

2016 03 [31-35][Abstract](235)[pdf 2627KB](162)
WANG Zhonghong1,GUAN Zhihua1,CHEN Shuangchen1,2

2016 03 [35-38][Abstract](133)[pdf 1367KB](138)
WANG Zheng1,2,LIU Mingchi1,3,LIU Haihe2,4,JI Yanhai1,3,ZHANG Yanping2,WU Zhanhui1,3

2016 03 [39-43][Abstract](343)[pdf 1874KB](187)
YANG Dongyan1,WANG Xuemei1,WU Xuemei2,XIE Hua1

2016 03 [46-49][Abstract](358)[pdf 1346KB](171)
NIE Guhua1,ZHU Yingqiang2

2016 03 [49-51][Abstract](406)[pdf 1207KB](167)
LYU Chaoyan1,2,ZHANG Ximing2,GAO Zhixi1,HAN Chang1,WANG Jiazhen3,ZHANG Baocheng3

2016 03 [55-60][Abstract](285)[pdf 2185KB](168)
GAO Yang1,AN Yu2,3,WANG Zhifeng1,REN Wei1,XU Ankai1

2016 03 [61-65][Abstract](355)[pdf 1894KB](156)
HUANG Dengfeng1,2,XI Jiabin3,ZHAO Yunlin1,4

2016 03 [66-68][Abstract](219)[pdf 1140KB](167)
LIU Lin1,ZHANG Liangying1,NIU Xinyu1,HE Yongqian2

2016 03 [69-71][Abstract](261)
LI Suhua,HUANG Chen,HAN Haozhang,JIANG Yahua,ZHANG Nan

2016 03 [72-74][Abstract](214)[pdf 1048KB](163)
CAI Yan,DONG Ran,ZHAO Chunli,LIU Xiaojia,LI Xiangjun

2016 03 [74-75][Abstract](199)[pdf 741KB](185)
LI Chunjie1,YAO Jinming2,LIU Shuhui1,OUYANG Lin3,LIU Kexin2

2016 03 [76-81][Abstract](216)[pdf 2167KB](142)
LUO Binjie,HUANG Leichang

2016 03 [81-86][Abstract](279)[pdf 2503KB](131)
DELIGEER,LI Yuanyuan,ZHANG Tianjun,LIU Guifeng

2016 03 [87-92][Abstract](305)[pdf 2181KB](158)
LI Xiaopeng,QI Shimingyue,DONG Li

2016 03 [92-95][Abstract](168)[pdf 1493KB](161)
XIAO Wang,TU Hongyan,ZHANG Ailing,WU Songbin,CHEN Huiyan

2016 03 [96-99][Abstract](278)[pdf 1457KB](138)
WANG Shuzhen,LUO Liang,ZENG Yi,JIN Weibin,XIANG Fu,FANG Yuanping

2016 03 [100-103][Abstract](486)[pdf 1496KB](132)
ZHAO Jinhui,GU Hongmei

2016 03 [103-105][Abstract](309)[pdf 1071KB](152)
LIU Xiaoguang1,LI Hedan2

2016 03 [106-108][Abstract](323)[pdf 1142KB](150)
MAO Liang1,2,LI Haifeng1,PAN Weiping2,ZHANG Juan2

2016 03 [109-112][Abstract](158)[pdf 1334KB](207)
JING Dapeng1,WEN Xiaolei1,LI Xinying2,ZHAO Xiaoli3,WANG Xiuping1,QI Huixia1

2016 03 [112-114][Abstract](247)[pdf 1012KB](182)
ZHOU Chao1,ZHANG Tiantian1,LIANG Chao2,MA Chong1,LU Xingtao1,KONG Fanhua1

2016 03 [115-117][Abstract](455)[pdf 1136KB](198)
JIN Feng,WANG Hui,WU Ya,CHEN Qidi,GU Baichong

2016 03 [117-120][Abstract](292)[pdf 1738KB](148)
REN Yanfang,HE Junyu,LIU Dong,LIU Jinping

2016 03 [121-124][Abstract](254)[pdf 1339KB](149)
ZHANG Lixin,CHEN Jia,FENG Zhihong

2016 03 [125-129][Abstract](353)[pdf 1823KB](150)
LUO Hailing1,2,SU Dewei1,2,LIN Hui1,2,LIN Xingsheng1,2,LIN Zhanxi1,2,LUO Dejin1

2016 03 [129-131][Abstract](276)[pdf 1054KB](174)
XU Jianjun,LI Biao,SUN Chuanqi,LI Song,ZHAO Hui,JING Yong

2016 03 [134-137][Abstract](255)[pdf 1261KB](164)
JIN Yinghua1,AHN Younghee2,QUAN Xueli1,PIAO Zhehu3

2016 03 [138-141][Abstract](382)[pdf 1465KB](179)
YU Ying,OUYANG Yanfei,XING Liwei,PIAO Xiangmin,WANG Yingping,GUO Jing

2016 03 [141-144][Abstract](145)[pdf 1345KB](124)
ZHU Yunhao,DU Zhenhui,DONG Chengming,LENG Muchan

2016 03 [145-149][Abstract](338)[pdf 1828KB](157)
WANG Lihong,LI Huibin,LOU Shijie,BIAN Xiuju

2016 03 [149-152][Abstract](269)[pdf 1339KB](156)
ZHANG Lei1,2,JIANG Jingbin1,WANG Qiang1,3,XU Xiangyang1,LI Jingfu1

2016 03 [153-154][Abstract](267)[pdf 634KB](197)
HU Xiaosan,TANG Xinlin

2016 03 [155-156][Abstract](189)[pdf 683KB](146)
PAN Jiaying,WANG Jianyu,WANG Chao

2016 03 [157-162][Abstract](182)[pdf 1910KB](129)
CHEN Ying1,2,ZHU Kai1,LIU Lin3,XU Xuehua1,LI Yuling1

2016 03 [163-169][Abstract](286)[pdf 2681KB](164)
CHEN Peng,WANG Juan,DING Fangli,WEN Caiyi,YAN Fengming,SHEN Shunshan

2016 03 [169-173][Abstract](229)[pdf 1758KB](143)
LI Chenghui1,LIU Zhi1,WANG Hong1,YU Nianwen1,ZHANG Xiumei1,SUN Qizhen2

2016 03 [174-177][Abstract](162)[pdf 1614KB](136)
ZHOU Tingting,FU Yali,REN Hongjie,XU Qijiang

2016 03 [183-188][Abstract](269)[pdf 2429KB](129)
YANG Yang1,HE Shiguo2

2016 03 [189-194][Abstract](355)[pdf 2142KB](122)
GU Duanyin1,WANG Xiufeng1,2,3,YANG Fengjuan1,2,WEI Min1,2,SHI Qinghua1,2

2016 03 [195-198][Abstract](227)[pdf 1677KB](185)
DONG Xiaomin,ZHANG Yi,LIU Wei,LI Guixiang,WANG Hairong,ZHANG Anning

2016 03 [199-203][Abstract](3)[pdf 2083KB](13)
LONG Hui1,HU Zhigao2,GONG Xingwen1

2016 03 [204-208][Abstract](215)[pdf 2026KB](144)

2016 03 [208-208][Abstract](160)[pdf 283KB](179)

2016 03 [209-210][Abstract](155)[pdf 647KB](147)

2016 03 [210-210][Abstract](139)[pdf 322KB](143)