Home >>2016 03 issue list
FAN Jie,LI Jianming,ZHANG Zhongdian,ZHANG Jun,HUANG Hongrong

2016 03 [1-4][Abstract](489)[pdf 1700KB](328)
ZHOU Xianrong1,2,ZHOU Li1,YANG Miao1,FAN Nanqiu1,NING Chuanxiu1

2016 03 [9-12][Abstract](492)[pdf 1650KB](231)
SHI Haili1,LIU Lihong2,CHEN Panhong2,BAO Jinping3,ZANG Yunxiang1,ZHENG Weiwei1,XU Kai1

2016 03 [13-16][Abstract](458)[pdf 1442KB](266)
HAN Yaping1,LI Yaling2,LEI Zhenhong1,ZHAO Dan1,JIA Xuesi1

2016 03 [17-20][Abstract](346)[pdf 1504KB](281)
MA Ting1,2,3,LI Jing1,2,3,XIAO Liangjun1,2,3,NING Delu1,2,3

2016 03 [21-24][Abstract](346)[pdf 1345KB](262)
YANG Qing,MENG Qingjie,WANG Jian,WANG Guangquan

2016 03 [25-28][Abstract](212)[pdf 1302KB](222)
CHEN Menghua1,ZHAO Dan1,JIN Lixin1,ZHANG Xuemei1,2,LI Baoguo1,2,GU Yuhong2,3

2016 03 [28-30][Abstract](398)[pdf 1103KB](259)
LIU Qiao,ZHANG Lihua,WANG Yuejin,ZHANG Jianxia

2016 03 [31-35][Abstract](370)[pdf 2627KB](275)
WANG Zhonghong1,GUAN Zhihua1,CHEN Shuangchen1,2

2016 03 [35-38][Abstract](239)[pdf 1367KB](211)
WANG Zheng1,2,LIU Mingchi1,3,LIU Haihe2,4,JI Yanhai1,3,ZHANG Yanping2,WU Zhanhui1,3

2016 03 [39-43][Abstract](489)[pdf 1874KB](283)
YANG Dongyan1,WANG Xuemei1,WU Xuemei2,XIE Hua1

2016 03 [46-49][Abstract](564)[pdf 1346KB](236)
NIE Guhua1,ZHU Yingqiang2

2016 03 [49-51][Abstract](571)[pdf 1207KB](245)
LYU Chaoyan1,2,ZHANG Ximing2,GAO Zhixi1,HAN Chang1,WANG Jiazhen3,ZHANG Baocheng3

2016 03 [55-60][Abstract](447)[pdf 2185KB](251)
GAO Yang1,AN Yu2,3,WANG Zhifeng1,REN Wei1,XU Ankai1

2016 03 [61-65][Abstract](798)[pdf 1894KB](215)
HUANG Dengfeng1,2,XI Jiabin3,ZHAO Yunlin1,4

2016 03 [66-68][Abstract](402)[pdf 1140KB](228)
LIU Lin1,ZHANG Liangying1,NIU Xinyu1,HE Yongqian2

2016 03 [69-71][Abstract](651)
LI Suhua,HUANG Chen,HAN Haozhang,JIANG Yahua,ZHANG Nan

2016 03 [72-74][Abstract](329)[pdf 1048KB](226)
CAI Yan,DONG Ran,ZHAO Chunli,LIU Xiaojia,LI Xiangjun

2016 03 [74-75][Abstract](307)[pdf 741KB](253)
LI Chunjie1,YAO Jinming2,LIU Shuhui1,OUYANG Lin3,LIU Kexin2

2016 03 [76-81][Abstract](317)[pdf 2167KB](229)
LUO Binjie,HUANG Leichang

2016 03 [81-86][Abstract](449)[pdf 2503KB](229)
DELIGEER,LI Yuanyuan,ZHANG Tianjun,LIU Guifeng

2016 03 [87-92][Abstract](481)[pdf 2181KB](267)
LI Xiaopeng,QI Shimingyue,DONG Li

2016 03 [92-95][Abstract](288)[pdf 1493KB](229)
XIAO Wang,TU Hongyan,ZHANG Ailing,WU Songbin,CHEN Huiyan

2016 03 [96-99][Abstract](383)[pdf 1457KB](195)
WANG Shuzhen,LUO Liang,ZENG Yi,JIN Weibin,XIANG Fu,FANG Yuanping

2016 03 [100-103][Abstract](700)[pdf 1496KB](222)
ZHAO Jinhui,GU Hongmei

2016 03 [103-105][Abstract](491)[pdf 1071KB](243)
LIU Xiaoguang1,LI Hedan2

2016 03 [106-108][Abstract](490)[pdf 1142KB](244)
MAO Liang1,2,LI Haifeng1,PAN Weiping2,ZHANG Juan2

2016 03 [109-112][Abstract](247)[pdf 1334KB](286)
JING Dapeng1,WEN Xiaolei1,LI Xinying2,ZHAO Xiaoli3,WANG Xiuping1,QI Huixia1

2016 03 [112-114][Abstract](424)[pdf 1012KB](278)
ZHOU Chao1,ZHANG Tiantian1,LIANG Chao2,MA Chong1,LU Xingtao1,KONG Fanhua1

2016 03 [115-117][Abstract](679)[pdf 1136KB](303)
JIN Feng,WANG Hui,WU Ya,CHEN Qidi,GU Baichong

2016 03 [117-120][Abstract](445)[pdf 1738KB](258)
REN Yanfang,HE Junyu,LIU Dong,LIU Jinping

2016 03 [121-124][Abstract](407)[pdf 1339KB](225)
ZHANG Lixin,CHEN Jia,FENG Zhihong

2016 03 [125-129][Abstract](496)[pdf 1823KB](216)
LUO Hailing1,2,SU Dewei1,2,LIN Hui1,2,LIN Xingsheng1,2,LIN Zhanxi1,2,LUO Dejin1

2016 03 [129-131][Abstract](402)[pdf 1054KB](240)
XU Jianjun,LI Biao,SUN Chuanqi,LI Song,ZHAO Hui,JING Yong

2016 03 [134-137][Abstract](689)[pdf 1261KB](257)
JIN Yinghua1,AHN Younghee2,QUAN Xueli1,PIAO Zhehu3

2016 03 [138-141][Abstract](579)[pdf 1465KB](258)
YU Ying,OUYANG Yanfei,XING Liwei,PIAO Xiangmin,WANG Yingping,GUO Jing

2016 03 [141-144][Abstract](256)[pdf 1345KB](209)
ZHU Yunhao,DU Zhenhui,DONG Chengming,LENG Muchan

2016 03 [145-149][Abstract](584)[pdf 1828KB](241)
WANG Lihong,LI Huibin,LOU Shijie,BIAN Xiuju

2016 03 [149-152][Abstract](409)[pdf 1339KB](249)
ZHANG Lei1,2,JIANG Jingbin1,WANG Qiang1,3,XU Xiangyang1,LI Jingfu1

2016 03 [153-154][Abstract](387)[pdf 634KB](287)
HU Xiaosan,TANG Xinlin

2016 03 [155-156][Abstract](310)[pdf 683KB](220)
PAN Jiaying,WANG Jianyu,WANG Chao

2016 03 [157-162][Abstract](316)[pdf 1910KB](188)
CHEN Ying1,2,ZHU Kai1,LIU Lin3,XU Xuehua1,LI Yuling1

2016 03 [163-169][Abstract](407)[pdf 2681KB](262)
CHEN Peng,WANG Juan,DING Fangli,WEN Caiyi,YAN Fengming,SHEN Shunshan

2016 03 [169-173][Abstract](509)[pdf 1758KB](247)
LI Chenghui1,LIU Zhi1,WANG Hong1,YU Nianwen1,ZHANG Xiumei1,SUN Qizhen2

2016 03 [174-177][Abstract](309)[pdf 1614KB](221)
ZHOU Tingting,FU Yali,REN Hongjie,XU Qijiang

2016 03 [183-188][Abstract](394)[pdf 2429KB](202)
YANG Yang1,HE Shiguo2

2016 03 [189-194][Abstract](479)[pdf 2142KB](176)
GU Duanyin1,WANG Xiufeng1,2,3,YANG Fengjuan1,2,WEI Min1,2,SHI Qinghua1,2

2016 03 [195-198][Abstract](390)[pdf 1677KB](275)
DONG Xiaomin,ZHANG Yi,LIU Wei,LI Guixiang,WANG Hairong,ZHANG Anning

2016 03 [199-203][Abstract](12)[pdf 2083KB](22)
LONG Hui1,HU Zhigao2,GONG Xingwen1

2016 03 [204-208][Abstract](377)[pdf 2026KB](217)

2016 03 [208-208][Abstract](211)[pdf 283KB](226)

2016 03 [209-210][Abstract](264)[pdf 647KB](207)

2016 03 [210-210][Abstract](249)[pdf 322KB](198)