Home >>2016 03 issue list
FAN Jie,LI Jianming,ZHANG Zhongdian,ZHANG Jun,HUANG Hongrong

2016 03 [1-4][Abstract](192)[pdf 1700KB](204)
ZHOU Xianrong1,2,ZHOU Li1,YANG Miao1,FAN Nanqiu1,NING Chuanxiu1

2016 03 [9-12][Abstract](141)[pdf 1650KB](116)
SHI Haili1,LIU Lihong2,CHEN Panhong2,BAO Jinping3,ZANG Yunxiang1,ZHENG Weiwei1,XU Kai1

2016 03 [13-16][Abstract](213)[pdf 1442KB](139)
HAN Yaping1,LI Yaling2,LEI Zhenhong1,ZHAO Dan1,JIA Xuesi1

2016 03 [17-20][Abstract](155)[pdf 1504KB](151)
MA Ting1,2,3,LI Jing1,2,3,XIAO Liangjun1,2,3,NING Delu1,2,3

2016 03 [21-24][Abstract](145)[pdf 1345KB](130)
YANG Qing,MENG Qingjie,WANG Jian,WANG Guangquan

2016 03 [25-28][Abstract](85)[pdf 1302KB](100)
CHEN Menghua1,ZHAO Dan1,JIN Lixin1,ZHANG Xuemei1,2,LI Baoguo1,2,GU Yuhong2,3

2016 03 [28-30][Abstract](151)[pdf 1103KB](121)
LIU Qiao,ZHANG Lihua,WANG Yuejin,ZHANG Jianxia

2016 03 [31-35][Abstract](166)[pdf 2627KB](113)
WANG Zhonghong1,GUAN Zhihua1,CHEN Shuangchen1,2

2016 03 [35-38][Abstract](99)[pdf 1367KB](95)
WANG Zheng1,2,LIU Mingchi1,3,LIU Haihe2,4,JI Yanhai1,3,ZHANG Yanping2,WU Zhanhui1,3

2016 03 [39-43][Abstract](216)[pdf 1874KB](146)
YANG Dongyan1,WANG Xuemei1,WU Xuemei2,XIE Hua1

2016 03 [46-49][Abstract](269)[pdf 1346KB](133)
NIE Guhua1,ZHU Yingqiang2

2016 03 [49-51][Abstract](200)[pdf 1207KB](136)
LYU Chaoyan1,2,ZHANG Ximing2,GAO Zhixi1,HAN Chang1,WANG Jiazhen3,ZHANG Baocheng3

2016 03 [55-60][Abstract](213)[pdf 2185KB](129)
GAO Yang1,AN Yu2,3,WANG Zhifeng1,REN Wei1,XU Ankai1

2016 03 [61-65][Abstract](224)[pdf 1894KB](113)
HUANG Dengfeng1,2,XI Jiabin3,ZHAO Yunlin1,4

2016 03 [66-68][Abstract](150)[pdf 1140KB](128)
LIU Lin1,ZHANG Liangying1,NIU Xinyu1,HE Yongqian2

2016 03 [69-71][Abstract](147)
LI Suhua,HUANG Chen,HAN Haozhang,JIANG Yahua,ZHANG Nan

2016 03 [72-74][Abstract](151)[pdf 1048KB](115)
CAI Yan,DONG Ran,ZHAO Chunli,LIU Xiaojia,LI Xiangjun

2016 03 [74-75][Abstract](149)[pdf 741KB](112)
LI Chunjie1,YAO Jinming2,LIU Shuhui1,OUYANG Lin3,LIU Kexin2

2016 03 [76-81][Abstract](170)[pdf 2167KB](105)
LUO Binjie,HUANG Leichang

2016 03 [81-86][Abstract](168)[pdf 2503KB](99)
DELIGEER,LI Yuanyuan,ZHANG Tianjun,LIU Guifeng

2016 03 [87-92][Abstract](191)[pdf 2181KB](123)
LI Xiaopeng,QI Shimingyue,DONG Li

2016 03 [92-95][Abstract](130)[pdf 1493KB](109)
XIAO Wang,TU Hongyan,ZHANG Ailing,WU Songbin,CHEN Huiyan

2016 03 [96-99][Abstract](150)[pdf 1457KB](113)
WANG Shuzhen,LUO Liang,ZENG Yi,JIN Weibin,XIANG Fu,FANG Yuanping

2016 03 [100-103][Abstract](294)[pdf 1496KB](103)
ZHAO Jinhui,GU Hongmei

2016 03 [103-105][Abstract](164)[pdf 1071KB](114)
LIU Xiaoguang1,LI Hedan2

2016 03 [106-108][Abstract](176)[pdf 1142KB](113)
MAO Liang1,2,LI Haifeng1,PAN Weiping2,ZHANG Juan2

2016 03 [109-112][Abstract](118)[pdf 1334KB](133)
JING Dapeng1,WEN Xiaolei1,LI Xinying2,ZHAO Xiaoli3,WANG Xiuping1,QI Huixia1

2016 03 [112-114][Abstract](149)[pdf 1012KB](140)
ZHOU Chao1,ZHANG Tiantian1,LIANG Chao2,MA Chong1,LU Xingtao1,KONG Fanhua1

2016 03 [115-117][Abstract](313)[pdf 1136KB](115)
JIN Feng,WANG Hui,WU Ya,CHEN Qidi,GU Baichong

2016 03 [117-120][Abstract](201)[pdf 1738KB](120)
REN Yanfang,HE Junyu,LIU Dong,LIU Jinping

2016 03 [121-124][Abstract](173)[pdf 1339KB](100)
ZHANG Lixin,CHEN Jia,FENG Zhihong

2016 03 [125-129][Abstract](262)[pdf 1823KB](112)
LUO Hailing1,2,SU Dewei1,2,LIN Hui1,2,LIN Xingsheng1,2,LIN Zhanxi1,2,LUO Dejin1

2016 03 [129-131][Abstract](162)[pdf 1054KB](122)
XU Jianjun,LI Biao,SUN Chuanqi,LI Song,ZHAO Hui,JING Yong

2016 03 [134-137][Abstract](171)[pdf 1261KB](122)
JIN Yinghua1,AHN Younghee2,QUAN Xueli1,PIAO Zhehu3

2016 03 [138-141][Abstract](268)[pdf 1465KB](116)
YU Ying,OUYANG Yanfei,XING Liwei,PIAO Xiangmin,WANG Yingping,GUO Jing

2016 03 [141-144][Abstract](96)[pdf 1345KB](91)
ZHU Yunhao,DU Zhenhui,DONG Chengming,LENG Muchan

2016 03 [145-149][Abstract](209)[pdf 1828KB](105)
WANG Lihong,LI Huibin,LOU Shijie,BIAN Xiuju

2016 03 [149-152][Abstract](155)[pdf 1339KB](114)
ZHANG Lei1,2,JIANG Jingbin1,WANG Qiang1,3,XU Xiangyang1,LI Jingfu1

2016 03 [153-154][Abstract](208)[pdf 634KB](133)
HU Xiaosan,TANG Xinlin

2016 03 [155-156][Abstract](135)[pdf 683KB](112)
CHEN Ying1,2,ZHU Kai1,LIU Lin3,XU Xuehua1,LI Yuling1

2016 03 [163-169][Abstract](219)[pdf 2681KB](108)
CHEN Peng,WANG Juan,DING Fangli,WEN Caiyi,YAN Fengming,SHEN Shunshan

2016 03 [169-173][Abstract](130)[pdf 1758KB](108)
LI Chenghui1,LIU Zhi1,WANG Hong1,YU Nianwen1,ZHANG Xiumei1,SUN Qizhen2

2016 03 [174-177][Abstract](98)[pdf 1614KB](91)
ZHOU Tingting,FU Yali,REN Hongjie,XU Qijiang

2016 03 [183-188][Abstract](143)[pdf 2429KB](104)
YANG Yang1,HE Shiguo2

2016 03 [189-194][Abstract](229)[pdf 2142KB](97)
GU Duanyin1,WANG Xiufeng1,2,3,YANG Fengjuan1,2,WEI Min1,2,SHI Qinghua1,2

2016 03 [195-198][Abstract](139)[pdf 1677KB](145)
DONG Xiaomin,ZHANG Yi,LIU Wei,LI Guixiang,WANG Hairong,ZHANG Anning

2016 03 [199-203][Abstract](2)[pdf 2083KB](10)
LONG Hui1,HU Zhigao2,GONG Xingwen1

2016 03 [204-208][Abstract](154)[pdf 2026KB](106)

2016 03 [208-208][Abstract](135)[pdf 283KB](123)

2016 03 [209-210][Abstract](105)[pdf 647KB](104)

2016 03 [210-210][Abstract](97)[pdf 322KB](104)