Home >>2020 02 issue list
WANG Xiujuan,HAN Yingzuo,HE Zhigang,LIU Huiyu,DONG Huan,LOU Chunrong

2020 02 [1-7][Abstract](52)
HELUAN Jinzhi,SONG Xiaofei,LI Xiaoli,YAN Liying,SUN Chengzhen,FENG Zhihong

2020 02 [8-14][Abstract](35)
KONG Shanshan1,WANG Fang2,ZHU Shaozhi1,LI Wenqing1,LI Xianzhong1,DENG Jia1,3

2020 02 [15-22][Abstract](57)
XIONG Xihong1,XU Xiaoyun2,ZHANG Qiang3,WU Lin1,3,4

2020 02 [23-31][Abstract](49)
FENG Jianwen,LUO Lei,XIE Pu,SONG Sha,HAN Xiumei,WU Yawei

2020 02 [32-38][Abstract](30)
YOU Xiaoqing,REN Ai,ZHAO Tingting,XU Xiangyang

2020 02 [39-45][Abstract](53)
GAO Qiang1,ZHOU Bo1,REN Hailong2,FU Xiaofa1

2020 02 [46-51][Abstract](31)
WANG Nannan,SUN Haoqi,LIU Weijie,MA Chunhui

2020 02 [51-56][Abstract](129)
ZHANG Xiaoli,ZHANG Yahong,REN Jianan,FU Yufang,GUO Songtao,LUO Guo′an

2020 02 [66-73][Abstract](62)
WANG Aizhi1,2,WANG Qingjun1,LI Changhai3,SHEN Hailong4

2020 02 [73-79][Abstract](76)
JIU Fengfeng,BU Xianpan,CHEN Caizhi,WANG Fengtang,YANG Fusun

2020 02 [80-86][Abstract](75)
ZHANG Xiaomei1,CHENG Liang2,HAN Yong1,YU Tao1

2020 02 [87-93][Abstract](82)
NIU Hongjun1,LIU Peng1,YUAN Wenjiao1,LI Heyu2,YANG Guan′e3

2020 02 [101-107][Abstract](25)
ZHONG Jing,WANG Liangjie,ZENG Guoping,HUANG Chun

2020 02 [113-118][Abstract](61)
GONG Jiangping1,JING Weimin2,LIU Guojun2,3,LIU Bingshou1,ZHANG Qian4

2020 02 [119-124][Abstract](50)
YUE Wansong1,GUO Xiang1,FENG Yunli1,MA Ming1,LIU Shaoxiong1,LUO Xiaokun2

2020 02 [124-129][Abstract](55)
ZHANG Kun,ZHOU Yuan,SHAN Xiaofei,HAN Zhiping

2020 02 [130-137][Abstract](28)
(Institute of Scientific and Technical Information,Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences,Haikou,Hainan 571101)

2020 02 [157-161][Abstract](35)

2020 02 [169-171][Abstract](51)

2020 02 [172-174][Abstract](21)

2020 02 [175-178][Abstract](28)
LYU Fuhu1,ZHANG Dongxu1,FU Feng2,LI Huixia1,YANG Rui1,SHANG Chunming1

2020 02 [178-180][Abstract](43)