Home >>2018 02 issue list
CHANG Huaicheng,NI Lei,SUN Yongdong,LUO Weirong

2018 02 [9-14][Abstract](502)[pdf 713KB](185)
TIAN Dan1,REN Yanfang2,WANG Yanling1,LIN Xiao1,YANG Bo1,HE Junyu2

2018 02 [15-21][Abstract](634)
LIU Yang1,2,SUN Meng1,2,ZHAO Shuang1,2,QI Guohui1,2,ZHANG Xuemei1,2, LI Baoguo1,2

2018 02 [22-29][Abstract](238)
ZHANG Qinghua,XIANG Fayun,ZENG Xiangguo,HAN Yongchao,GUO Cong,GU Yucheng,CHEN Fengying

2018 02 [30-37][Abstract](325)
Zulkeya?MANAP1,Batur?BAKE1,Sajida?ABDUKIRIM1,LUO Nana1,Akram?AHMAT2

2018 02 [38-45][Abstract](196)
LIU Mengwen1,ZENG Bin1,2,WANG Bo1,WANG Jianyou3

2018 02 [46-51][Abstract](334)
HE Wanru,WANG Junfeng,LI Gaochao,REN Xiaolin

2018 02 [52-58][Abstract](314)[pdf 776KB](171)
ZHANG Xianghua,XIA Xuemei

2018 02 [58-60][Abstract](290)
LIU Cong1,ZHANG Ruifang1,2,ZHOU Damai1,2,ZHANG Aijun1,2,WANG Hong1,2

2018 02 [61-64][Abstract](228)
DONG Li,DONG Wenge,LIU Xiaowei,ZHANG Jian,LIU Nian

2018 02 [65-67][Abstract](193)
LIU Xiaomeng1,MENG Xiangxiang1,ZHANG Weiwei1,LIAO Yongling1,CHANG Jie2,3,XU Feng1

2018 02 [72-76][Abstract](448)
LIU Zhenwei,SUN Li,JIA Wenqing,LIU Huichao,LI Xinzheng

2018 02 [77-82][Abstract](336)[pdf 691KB](156)
SUN Bing1, LI Jinling1,LI Wenjie2,WANG Dong3,FEI Yongjun1

2018 02 [83-90][Abstract](449)
YANG Yunfeng,ZHAO Yanping,WU Jiawei,ZHAO Yongqin

2018 02 [116-123][Abstract](450)[pdf 1196KB](193)
ZHU Zhaohua, LAI Qingwang,XU Guogang, CHI Guoliang,CHEN Xiaorong

2018 02 [124-130][Abstract](140)
LIU.Xin1,ZHOU.Haixia1,TIAN.Xingwu2,YOU.Shiyao1,QI.Juanxia1,ZHANG.Xueyan1

2018 02 [130-136][Abstract](205)
ZHANG Peng1,YE Shengde2,ZHU Yanhua3,LI Jiangkuo1

2018 02 [146-155][Abstract](192)[pdf 1137KB](165)
LI Limei,FENG Yunxiao,CHENG Yudou,HE Jingang,GUAN Junfeng

2018 02 [156-160][Abstract](522)
HUANG Xiyang1,QIN Xinmei1,2,LI Hong1,XIANG Qiaoyan1,LIANG Yongshi1,JIANG Shuiyuan1

2018 02 [166-171][Abstract](274)
WEI Yadong,LI Yanfang,WANG Guanghui,LI He,ZHANG Tengxiao,HU Pan

2018 02 [177-180][Abstract](383)
WANG Dongxin1,PENG Di1,ZHANG Shuang1,2

2018 02 [181-185][Abstract](386)
ZHANG Bo1,2,HU Jiamin1,GU Xiaoping1,GU Shuhong1

2018 02 [193-198][Abstract](342)[pdf 720KB](208)

2018 02 [199-201][Abstract](378)

2018 02 [201-204][Abstract](763)
GUO Yuying,LI Xingsheng,YUAN Xiaowei

2018 02 [205-207][Abstract](674)[pdf 324KB](159)
PAN Li1,FAN Zhiyuan1,ZHAO Tingsong1,ZENG Qingxian2,LIU Jiao1, DU Chunhua1,ZOU Weilie1,RAO Shaosong2,WANG Bin2

2018 02 [207-210][Abstract](286)[pdf 460KB](133)