Home >>2014 02 issue list
LIN Yu- you 1,2,ZHANG Zhi- dong3,JIANG Chun- guang2,GUO Xiu- wu1,WU Lin3,LIN Ze- shuang3

2014 02 [6-10][Abstract](200)[pdf 2382KB](261)
JI Yan- hua1,HAN Ya- nan 1,2,WU Xing- yong2,LI Min 1,2

2014 02 [11-14][Abstract](169)[pdf 1384KB](234)
GAO Ying- ying1,WANG Chao1,ZHANG Zhi jie2

2014 02 [15-19][Abstract](152)[pdf 3041KB](256)
CUI Lu- lu,YU Hai- xia,LI Jing- fu,XU Xiang- yang

2014 02 [20-23][Abstract](171)[pdf 1536KB](247)
YAN Teng- fei1,SUN Yao- qing1,WANG Hua- tian2,GENG Bing2,ZHANG Yong- tao2

2014 02 [24-29][Abstract](216)[pdf 2428KB](240)
CHAI Zhong- ping1,WANG Xue- mei2,CHEN Bo- lang1,SHENG Jian- dong1,MENG Ya- bin1,LIU Mao1,LI Shan- shan1

2014 02 [29-33][Abstract](576)[pdf 1719KB](211)
GUAN Zhi- hua,WANG Zhong- hong

2014 02 [34-36][Abstract](250)[pdf 1117KB](229)
WU Chun- yan,SONG Ting- yu,ZHANG Xiao- ming,GAO Ji,HAN Yu- zhu,SONG Shu- yao

2014 02 [37-39][Abstract](191)[pdf 1052KB](229)
ZHANG Xiao- mei,WANG Hai- ting

2014 02 [39-40][Abstract](160)[pdf 596KB](221)
GAN Li- ping,WU Ying- mei,ZHU Hua- la

2014 02 [41-44][Abstract](355)[pdf 1387KB](217)
WEI Feng,JIANG Li,BAI Qing,ZHANG Ya- hong

2014 02 [44-48][Abstract](109)[pdf 1645KB](252)
ZHANG Yan- li1,LI Jian- she1,SHI Juan 1,2

2014 02 [49-52][Abstract](129)[pdf 1436KB](274)
REN Zhi- yu1,KIRIIWA Yoshikazu2,WANG Li- juan1,ZHAO Na1

2014 02 [53-56][Abstract](225)[pdf 1467KB](282)
DU She- ni 1,2,BAI Gang- shuan 1,2,BIAN Li- jun3

2014 02 [56-59][Abstract](210)[pdf 1470KB](228)
LIU Wei- wei1,WANG Ze- qing2,CHEN Xiao- ling1,XU kun1

2014 02 [63-65][Abstract](178)[pdf 1002KB](216)
LI Xiao- wen,LI Hai- mei,DONG Lin,LIU Zhi ke

2014 02 [71-75][Abstract](204)[pdf 1960KB](227)
AI Xing- mei1,YANG Yue1,XU Yong- yan1,ZHANG Jing- hong2

2014 02 [75-78][Abstract](289)[pdf 1513KB](258)
GUO Yan- chao,SUN Chang- yu,WANG Wen- cheng,SUN Yu,LI Ke- ye,WU Xin- hai

2014 02 [79-81][Abstract](166)[pdf 1142KB](252)

2014 02 [82-82][Abstract](67)[pdf 480KB](168)
HAN Su- qin1,HAO Shu- qin1,WANG Xiu- feng2

2014 02 [83-85][Abstract](159)[pdf 1045KB](205)
WANG Hui,TIAN Guo-hang

2014 02 [85-88][Abstract](116)[pdf 1761KB](204)
WANG Man,JIN Can,XU Xue,ZONG Cheng-wen,CAO Hou-nan

2014 02 [89-94][Abstract](152)[pdf 2198KB](241)
CHEN Shi-ming1,WANG Meng1,ZHAO Zhi-heng1,YIN Jia-bi2,SHI Zhuo-gong1

2014 02 [94-98][Abstract](171)[pdf 2374KB](224)
ZENG Wen-dan1,2,3,LUO Xing-lu2,GUO Ya-jing2,YUAN Sheng-yong2,YANG Xin2

2014 02 [99-103][Abstract](210)[pdf 1676KB](230)
WU Chao,DING Xiao-yu,LI Xia,XIANG Lin,SUN Chong-bo,GUO Fang-qi

2014 02 [108-111][Abstract](236)[pdf 1477KB](221)
TANG Ye-gang,CUI Wei

2014 02 [112-116][Abstract](180)[pdf 1854KB](228)
YANG Ye,YAN Hong-dou,WANG Xue-jing,ZHANG Yu,WANG Shu-tong,CAO Ke-qiang

2014 02 [116-118][Abstract](129)[pdf 1025KB](226)
FANG Li-ping1,2,LI Jin-bu1,2,3,XUE Jian-ping1,2,WANG Zhi-qiang1,CHEN Geng1,SONG Xiao-gang1,2,DU Sheng-yan2

2014 02 [119-123][Abstract](235)[pdf 1687KB](264)
LI Xing-yue,LIU Qi-zhi,LI He-qin,ZHOU Cheng,LUAN Xiao-bing

2014 02 [124-127][Abstract](211)[pdf 1647KB](274)
FENG Xue1,LIANG Kui-jing2,WANG Qian2,ZHANG Zhuo-wen1,WEI Shu-zhen2

2014 02 [128-131][Abstract](308)[pdf 1545KB](241)
XIA Guang-hui1,2,LIU Huan1,HE Wen-bing1

2014 02 [137-140][Abstract](163)[pdf 1371KB](230)
HUANG Liang1,YANG Li-wei2,BAN Li-tong1,WANG Yu1,ZHENG Jian-long1,CHEN Qi-yong3

2014 02 [141-143][Abstract](163)[pdf 1130KB](250)
LI Shou-mian,LI Ming,TIAN Jing-hua,LI Wei-ping

2014 02 [143-145][Abstract](146)[pdf 1144KB](246)
GUO Xin-xin,FAN Shu-hua,WANG Yong-li

2014 02 [146-148][Abstract](177)[pdf 1031KB](219)
SONG Xin,WANG Bing,DING Pu,LI Xian-kuan,CHEN Ting,WU Ya-nan

2014 02 [152-155][Abstract](237)[pdf 1501KB](242)
ZHOU Xue-lin,YU Zhen,SUN Ai-qun,LIN Chang-song

2014 02 [156-158][Abstract](244)[pdf 1296KB](262)
CHEN Ri-yuan,DAI Ming,HOU Wen-tong,HU Zhao-ping,LI Xin-zhu

2014 02 [161-165][Abstract](188)[pdf 1879KB](285)
LIANG Xiao-jing,WEI Xiao-juan,CHEN Jin-yan,HUANG Kai-shun,LI Kai-xiang

2014 02 [165-168][Abstract](271)[pdf 1282KB](227)
ZHANG Zu-cheng,YU Ze-long

2014 02 [181-185][Abstract](132)[pdf 2224KB](221)
ZHOU Meng-jiao,WAN Chun-peng,CHEN Jin-yin

2014 02 [186-190][Abstract](179)[pdf 2200KB](270)
YANG Jin1,JIN Xing-zi2

2014 02 [191-195][Abstract](174)[pdf 2310KB](233)
XU Ji-ren1,2,SHAO Guo-quan1,2,DONG Ji-hong1,2

2014 02 [196-201][Abstract](133)[pdf 2539KB](266)

2014 02 [201-202][Abstract](98)[pdf 739KB](203)