Home >>2019 01 issue list
CAO Yanfei, ZHOU Haiyuan, BAO Encai, JIANG Chengyao, SUN Yachen, ZOU Zhirong

2019 01 [1-6][Abstract](944)
DAI Haiyan1, BAO Qiuli2, DU Wala 1,WANG Xiaojiang3, LI Dan1, NA Risu1

2019 01 [1-6][Abstract](1071)
LI Xingtao, DUAN Huihui, TONG Xiaonan, ZHONG Balian, WU Min, LI Wei

2019 01 [1-6][Abstract](1045)
YU Hongjie,CHEN Shaocan,ZHOU Xiaojing,FU Yanxiang,WU Fengzhi

2019 01 [1-6][Abstract](340)[pdf 788KB](220)
AI Kaiqi1,2,SU Hua1,ZHOU Haijiang1,ZHOU Bing1,CAO Kai1,2,ZOU Zhirong2

2019 01 [14-22][Abstract](289)
HAN Zhiping1,ZHANG Haixia2,LI Xia1,ZHANG Hongli1

2019 01 [22-29][Abstract](480)
SUN Qingyang,ZHAO Yue,ZHU Yifan,MAO Ruzhi,SHAO Jianhui,HE Xiahong

2019 01 [42-49][Abstract](297)
WANG Shiwei,PAN Cunde,HU Zhenzhu,ZHAO Shanchao,FANG Miao,YANG Li

2019 01 [50-55][Abstract](201)
WANG Chong1,LI Yingxin2,LI Xianghui3,YUE Jingyu2,LI Wenqing2,LEI Jiajun2

2019 01 [55-61][Abstract](280)[pdf 778KB](205)
LUO Zhi1,ZHENG Xingjuan1,WANG Lihu2,3,YI Kuilin4,WANG Jiurui1,3,LIU Mengjun3,5

2019 01 [74-78][Abstract](169)
LUO Yuanhua1,2,3,FANG Nengyan1,2,3,LIN Rongyan1,2,3,ZHONG Huaiqin1,2,3,HUANG Minling1,2,3

2019 01 [91-97][Abstract](299)
MA Ying1,2,XU Qi1,GU Zhanying1,2,LI Jian′an1,2,LIN Xizhu2,3,LIU Yang4

2019 01 [97-102][Abstract](401)
ZHANG Yanqiu1,XING Guimei1,CUI Yuehan1,DAI Yong2,YANG Di3,QU Lianwei1

2019 01 [103-109][Abstract](214)[pdf 849KB](188)
YANG Liuyan1,LI Qingzhu1,CAI Youming1,TIAN Huaizhi2,ZHANG Yongchun1

2019 01 [109-114][Abstract](738)
LI Yefang1,MA Shiyu1,SONG Jie2,GUAN Wenling1

2019 01 [115-120][Abstract](326)
JIANG Tongxuan1,HUANG Chao2,LIU Juan1,LI Xiaodong1,ZHANG Fenghua1

2019 01 [120-126][Abstract](145)
LI Mingjuan1,2,3,YOU Xiangrong1,2,3,ZHANG Yayuan1,2,3,WANG Ying1,2,3,ZHOU Kui1,2,3,DENG Fengying4

2019 01 [127-133][Abstract](193)
LEI Kaijun,ZHENG Fanghao,LI Zihong,LI Huaiguo,LIU Dongwen,LIU Xiaofang

2019 01 [133-138][Abstract](330)
HU Xiqiao1,2,YANG Wenping1,HUANG Ling1,MEI Peipei1,QIAN Kailu1,MENG Li1

2019 01 [139-143][Abstract](313)
LIU Kun′ang,ZHANG Genwei,MA Hong,YIN Shuli,LIU Meng,LI Shusheng

2019 01 [150-157][Abstract](441)
CAO Xiuming,CAI Yangxing,LIN Zhanxi

2019 01 [158-165][Abstract](233)
LIU Dan1,CUI Yanling2,QIAN Zongwei2

2019 01 [165-170][Abstract](332)
LI Baoguang1,HUANG Changlin1,CHEN Licai2,YAO Lintao2,CHEN Ping3,WU Luofa2

2019 01 [171-177][Abstract](190)
YANG Xiuli1,2,SUN Zhenglin1

2019 01 [177-182][Abstract](227)[pdf 752KB](161)
FANG Tianhong,LI Pei,YANG Jiayan,WANG Yu,ZENG Yuqi

2019 01 [190-194][Abstract](318)

2019 01 [205-207][Abstract](414)
WANG Heping,LIANG Yanping,YUE Qing,MIAO Ruyi

2019 01 [208-210][Abstract](296)