Home >>2016 01 issue list
CAO Hui1,2,XU Wenjuan1,ZOU Yanmei2,SHU Huairui2

2016 01 [1-5][Abstract](792)[pdf 1526KB](588)
(1.Institute of Plant Resources Research,Ningxia Academy of Agriculture and Forestry,Yinchuan,Ningxia 750002;2.Longde Ningxia County Vocational School,Guyuan,Ningxia 756300)

2016 01 [6-9][Abstract](507)[pdf 1376KB](493)
CHANG Lili1,LIAO Zongwen2,CHEN Riyuan1,LIU Houcheng1,SONG Shiwei1,SUN Guangwen1

2016 01 [10-15][Abstract](379)[pdf 2168KB](177)
CAO Zhanbo,LEI Xiaolin,GONG Chun,GAO Wei,SUN Ying

2016 01 [15-18][Abstract](213)[pdf 1252KB](173)
LI Li1,WANG Chunliang2,LI Xiaolong2,JIA Yonghua2,WANG Yongzhong3,PAN Zhiguang3

2016 01 [19-22][Abstract](372)[pdf 1502KB](173)
QIN Sujie1,GUO Weizhen1,JIN Airong2,WANG Min2

2016 01 [23-25][Abstract](146)[pdf 952KB](180)
ZHENG Qingling,HAO Lizhen,ZHANG Fenglan,YANG Zhongren,ZHANG Xiaoyan,DING Mengjun

2016 01 [26-29][Abstract](316)[pdf 1431KB](170)
LI Ying1,LYU Guohua2,XUE Lin1,ZENG Yihui1,LI Na1,ZHANG Qiuhong1,LIU Jinhu1

2016 01 [30-33][Abstract](137)[pdf 1365KB](160)
YE Lin,ZHAO Xia,NA Xuewei,LI Jianshe,ZHANG Guangdi

2016 01 [34-38][Abstract](161)[pdf 1767KB](182)
ZHENG Qian1,MAO Xiujie1,YE Jingxue2

2016 01 [38-40][Abstract](298)[pdf 965KB](156)

2016 01 [41-42][Abstract](287)[pdf 714KB](185)
LIU Chong,HONG Lizhou,DING Hairong,ZHU Xiaomei,XING Jincheng,ZHAO Baoquan

2016 01 [42-44][Abstract](167)[pdf 1015KB](189)
FAN Ruixia1,2,LI Xuebin1,2,3,CHEN Lin1,2,LIU Xuedong1,2

2016 01 [45-50][Abstract](263)[pdf 2066KB](160)
JIANG Hong,QIN Yong,PAERSHATI?Tuanjie

2016 01 [51-55][Abstract](310)[pdf 1760KB](165)
LYU Chaoyan1,2,ZHANG Ximing2,LYU Wei3,GAO Zhixi1,WANG Jiazhen4

2016 01 [55-60][Abstract](429)[pdf 2289KB](194)
ZHONG Cheng,TIAN Xin,LI Xingyuan

2016 01 [61-65][Abstract](317)[pdf 1498KB](168)
ZHOU Liying1,BU Lulu1,YANG Chunlei1,HOU Siming2,TIAN Tian3,YANG Zheng’an1

2016 01 [72-75][Abstract](147)[pdf 1209KB](165)
LI Lei,SHEN Jifen,HE Mengling,YAN Hanjing

2016 01 [76-79][Abstract](259)[pdf 1468KB](158)
WANG Nan,WANG Jin,LI Zongyan,YANG Kunmei,HE Hui,XIAO Zhendong

2016 01 [80-83][Abstract](117)[pdf 1313KB](188)
CUI Jinxin,LI Yuemei,ZHANG Ruijing,ZHAO Rui,ZHANG Jijun

2016 01 [84-86][Abstract](412)[pdf 1003KB](158)
HU Bingfen,ZHANG Baolin,CAI Guojun,WANG Sanying,ZHONG Lingling,WU Lei

2016 01 [90-94][Abstract](308)[pdf 1727KB](160)
ZHANG Dongmei1,GAO Zhenjiang1,GAO Wa1,WANG Qi2,ZHANG Dongxu1,LIU Mingxing1

2016 01 [95-97][Abstract](204)[pdf 1160KB](168)
REN Chenrong,HAO Xiaojun,DU Yejuan,XIANG Benchun

2016 01 [102-106][Abstract](189)[pdf 1993KB](125)
WANG Qiong,CHU Lijun,WANG Min,KOU Liping

2016 01 [106-110][Abstract](289)[pdf 1873KB](153)
WANG Wei,JIN Mijing,RAO Jingping

2016 01 [111-117][Abstract](695)[pdf 2536KB](260)
QI Jingkai 1,CAO Xia2,ZHANG Xiaolei2

2016 01 [117-120][Abstract](113)[pdf 1304KB](140)
LI Gangfeng1,2,HUO Bei3,GAO Jianqiang1,2,YAN Lili1,2,TAN Sha1,2

2016 01 [121-123][Abstract](117)[pdf 1073KB](152)
ZHANG Yuduo1,GUO Yongjie1,ZHANG Donglei1,PENG Xingmin1,LI Honghong2

2016 01 [123-125][Abstract](210)[pdf 1168KB](155)
LIU Zhu1,CAI Aiqun1,LIU Jinghua1,HE Zhidan2,MENG Xiaodong1

2016 01 [126-130][Abstract](176)[pdf 1936KB](182)
LIU Na,ZHANG Min,LI Chao,XIAO Jun,SONG Ying,LI Hong

2016 01 [131-134][Abstract](291)[pdf 1235KB](174)
JIANG Mingliang,WANG Jingran,QUAN Xueli,WU Songquan

2016 01 [134-136][Abstract](399)[pdf 1076KB](197)
ZHANG Ying,WANG Yunhua,XUE Xiaoli

2016 01 [137-139][Abstract](220)[pdf 918KB](135)
CUI Congcong,WANG Xiuzhi,QU Baoru,LI Hongguang,MENG Lingqiang,ZHANG Xiaomei

2016 01 [144-145][Abstract](190)[pdf 598KB](155)
(Institute of Economic Plants,Jilin Academy of Agricultural Sciences,Gongzhuling,Jilin 136105)

2016 01 [145-146][Abstract](172)[pdf 550KB](181)
XU Jinqiang1,LIU Qingtao1,LIU Suhui1,XU Zheng1,CUI Kai1,YU Anjun2

2016 01 [152-156][Abstract](298)[pdf 1943KB](179)
HAN Yingzuo1,LOU Chunrong1,DONG Huan1,LIU Shunguo2

2016 01 [157-161][Abstract](193)[pdf 1791KB](141)
LANG Dongmei,QIN Sijun,LYU Deguo

2016 01 [161-168][Abstract](162)[pdf 2888KB](149)
LIU Chunyan,TIAN Liqi

2016 01 [173-176][Abstract](752)[pdf 1545KB](249)
LIU Lu,XIAO Zhina,LIU Fei,LIU Juanxu,YU Yixun

2016 01 [181-185][Abstract](238)[pdf 1784KB](153)
BAO Han,ZHENG Guoqi

2016 01 [185-191][Abstract](666)[pdf 2902KB](226)
XU Yunding1,HOU Ping1,HUANG Yong2,ZHANG Jinmeng3

2016 01 [192-195][Abstract](288)[pdf 1696KB](153)
WU Pengfei1,WANG Lijuan1,2,KIRRIIWA Yoshikazu3,MA Zhao1,LYU Siyu2

2016 01 [195-199][Abstract](402)[pdf 2048KB](204)
SI Pengfei,WANG Jianzhong,WANG Zhongwu

2016 01 [200-203][Abstract](259)[pdf 1684KB](150)
BAI Xiuguang,LI Xiaopan

2016 01 [204-209][Abstract](271)[pdf 2419KB](155)

2016 01 [209-210][Abstract](151)[pdf 755KB](145)