WAN Zhenglin1,2,WANG Xiuming2,ZHOU Yanxia1,DENG Jianying1,LI Lizhi1,LONG Minghua2
2018 19: 1-7 (3) [Abstract] [PDF: 0KB]
TANG Xiwang1,TONG Yan′an2,HE Xin1
2018 19: 16-22 (15) [Abstract] [PDF: 0KB]
ZHANG Hui,MA Lianjie,FENG Muye,LU Wencai,LIAO Dunxiu
2018 19: 28-31 (5) [Abstract] [PDF: 0KB]
ZHAO Yu1,LIU Dongru1,REN Yamei1,HU Xinmu1,REN Xiaolin2
2018 19: 32-41 (5) [Abstract] [PDF: 0KB]
ZHAO Yu1,LIU Dongru1,REN Yamei1,HU Xinmu1,REN Xiaolin2
2018 19: 32-41 (3) [Abstract] [PDF: 0KB]
LI Min,XIE Ming,SU Donghui,QIU Weiliang,ZHANG Zhaorong,ZHANG Xiaolin
2018 19: 42-47 (15) [Abstract] [PDF: 0KB]
WANG Aiyun1,2,MI Lanfang1,LYU Shuping1,ZHONG Balian1,ZHONG Rifen3,YUAN Shuixiu4
2018 19: 48-52 (13) [Abstract] [PDF: 0KB]
GAO Jingxia1,NIU Yongqin2,WU Xuemei2,WANG Xuemei1,XIE Hua1
2018 19: 59-64 (15) [Abstract] [PDF: 0KB]
GAO Ruoxing1,2,3,GUO Wenzhong2,HAN Qibiao1,LI Lingzhi3,HE Zhiwen2,3,WANG Lichun2
2018 19: 65-70 (4) [Abstract] [PDF: 0KB]
JIANG Cheng1,WANG Jingjia2,LI Jiamei1,LI Fu3,LI Xiuping1,WU Hengmei1
2018 19: 78-82 (14) [Abstract] [PDF: 0KB]
ZHANG Dandan1,2,LI Qianhui1,2,FAN Junjun1,2,ZHOU Ting1,2,ZHANG Wangxiang1,2,3,XUE Chengbo4
2018 19: 88-93 (2) [Abstract] [PDF: 0KB]
HENG Jing1,HAN Chunye1,WANG Mingshan1,MA Li2
2018 19: 94-99 (15) [Abstract] [PDF: 0KB]
LU Pei1,LIU Heming2,WANG Mingjiang3,WANG Yong4,LI Tao2,WU Rongrong1
2018 19: 100-108 (14) [Abstract] [PDF: 0KB]
GONG Qingtao1,WU Haibin1,LI Suhong2,JIANG Lili1,GU Jingwen3,SUN Ruihong1
2018 19: 125-129 (13) [Abstract] [PDF: 0KB]
HAN Yanwen1,LI Wensheng1,2,WANG Baogang1,2,WANG Yunxiang1
2018 19: 129-135 (6) [Abstract] [PDF: 0KB]
CHANG Qingquan,WANG Hailian,BAI Xiaoxian,LIU Dongyu,YUAN Yan,LU Juan
2018 19: 136-144 (3) [Abstract] [PDF: 0KB]
YANG Jing1,WANG Qiuling2,WU Lianghuan2
2018 19: 149-155 (3) [Abstract] [PDF: 0KB]
WU Chunhao1,2,LU Mingyan2,YAN Xingkai2,WANG Qiang2,ZHANG Maojun2
2018 19: 156-161 (3) [Abstract] [PDF: 0KB]
GUO Yuanjiao1,SUN Zhaojun1,2,3,4,JIAO Bingzhong1,HAN Lei2,3,4,REN Qiushi1
2018 19: 162-166 (3) [Abstract] [PDF: 0KB]
LYU Chaoyan1,2,ZHANG Baocheng1,WANG Jiazhen1,HAN Chang1
2018 19: 172-179 (3) [Abstract] [PDF: 0KB]
GUO Xinxin1,YIN Laiwu1,LIU Yang1,2,WANG Xue1
2018 19: 193-196 (3) [Abstract] [PDF: 0KB]
2018 19: 197-200 (13) [Abstract] [PDF: 0KB]
2018 19: 200-202 (3) [Abstract] [PDF: 0KB]
2018 19: 205-207 (3) [Abstract] [PDF: 0KB]
ZHENG Yi,LI Yuhuan,YU Ya,LI Zhe,XU Haiyu,FENG Tong
2018 19: 208-210 (13) [Abstract] [PDF: 0KB]